Paleobotanikai gyűjtemény

A muzeális gyűjtemény paleobotanikai anyaga több száz ősnövénytani leletet foglal magába. Az itt őrzött növénymaradványok döntő többsége a mezozoikumból, azon belül is a jura időszakból (mintegy 200 millió évvel ezelőttről) maradt ránk. Ezek a növényi fosszíliák elsősorban a komlói és mecseki szénbányászatnak köszönhetően kerültek a felszínre, s az egykori meddőhányókon nagy számban lehetett őket felfedezni egészen a 2000-es évekig, amikor a szénbányák bezárásra kerültek.

A paleobotanikai gyűjtemény másik jelentős részét fiatalabb, elsősorban Magyaregregy környékéről származó miocén kori növénylenyomatok és fosszíliák képezik.

A Komlopteris nordenskioeldii magvaspáfrány levéllenyomata

JURA  IDŐSZAK:

A környéken a szénbányászat során napvilágra került növénylenyomatokat és -fosszíliákat alapul véve a mecseki jura kori növényzet leírásával hazánkban Bókáné dr. Barbacka Mária (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára) foglalkozott részletesen (és foglalkozik ma is). Eredményeit számos tudományos folyóiratban közölte. Íme néhány publikáció ezek közül:

Komló város szempontjából egyik legjelentősebb eredménye a környékbeli szénbányákban különösen nagy mennyiségben megtalált magvaspáfrány, a Komlopteris (Barbacka, gen. nov.) nemzetségnek új nemzetségként való leírása.

 

 

MIOCÉN  KOR:

A Mecsek-hegység miocén flóráját a Magyaregregy környékén a felszínen is megtalálható halpikkelyes agyagmárga növényi fosszíliái reprezentálják legteljesebben. A maradványokban igen gazdag lelőhely a miocénben feltehetően egy kiédesedett lagúna volt, amelybe a szárazföldről érkező víz vagy szél útján szállított levelek és termések bekerültek, felhalmozódtak, majd fosszilizálódtak.

A mecseki miocén flórát az elmúlt években Dr. Hably Lilla (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára) vizsgálta részletesen. Kutatási eredményeit számos tudományos publikációban tette közzé, íme néhány példa:

Myrica lignitum - miocén kori levéllenyomat a komlói kőbányából

 

A paleobotanikai gyűjtemény anyagába előzetes egyeztetést követően betekintést biztosítunk, igény esetén kutatási tevékenység végzésére is lehetőség van.