Muzeális gyűjtemény

Köszöntjük a

Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény

aloldalán!

 

- oOo -

 

A múzeumról dióhéjban:


Komló város első múzeumi közgyűjteményének megalapítására 1954-ben került sor. Az 1950-es évekre a komlóiak ugyanis döbbenten tapasztalták, hogy a település gyors átépítése következtében a múlt természeti és épített öröksége riasztó ütemben kezd eltűnni és megsemmisülni. Kutnyánszky József az utolsó pillanatban látta meg, hogy az értékek megmentése csak egy múzeum létrehozása által lehetséges, így jött létre a Komlói Múzeum a Kossuth Lajos u. 117. szám alatt. Az új múzeum gyűjtőkörét és kutatási területét az évmilliós természeti értékekben gazdag tájon elsődlegesen az ásványok, a kőzetek, az ősmaradványok és a bányászati emlékek gyűjtésében és megőrzésében határozták meg.

Kutnyánszky József, a múzeum alapítója (Takács Péter festménye)


Annak ellenére azonban, hogy a gyűjtemény hamarosan az ország egyik legjelentősebb ásvány-, kőzettani- és helytörténeti kollekciójává nőtte ki magát, a múzeum történetéről keveset lehet tudni. 1977-ben Cserdi András költöztette a már általa gondozott gyűjteményt a Május 1. Művelődési Házba, majd 1992-ben Dr. Erdődy Gyula irányításával költözött tovább mai helyére, a Városház tér 1. szám alá, a volt komlói pártszékház épületébe. Ekkor nyitották meg a ’Fejezetek Komló múltjából’ c. állandó kiállítást, melynek elsődleges célja a helyi örökség tárgyainak megőrzése, bemutatása és a látogatókkal való megismertetése volt. Ezt követte nem sokkal később a ’A Mecsek természeti képe’ c. állandó tárlat is. A Komlóról megjelent kiadványok, könyvek és tanulmányok többsége ennek ellenére mindössze néhány sorban tesz említést a múzeumról.

Annyi bizonyos, hogy a komlói muzeológia évtizedeken át infra-strukturális, személyi és szakmai problémákkal küszködött. A múzeum nevét illetően is változatok sokaságával találkozhatunk, mindig az éppen igényelt vagy szükséges elvárásnak megfelelően (Komlói Múzeum, Geológiai és Helytörténeti Múzeum, Komlói Helytörténeti Múzeum, stb.). A veszélyeztetett természettudományi anyag rendbetétele és védelme érdekében 1990-ben önálló múzeumi egységként jött létre a Komlói Természettudományi Gyűjtemény, mely az újonnan megüresedett pártházban kapott helyet. 1992-ben a helytörténeti gyűjtemény, majd pedig 1999-ben a városi könyvtár is a pártházba költözött, nem sokkal később pedig a három intézmény egységes közgyűjteményi szervezetbe tömörült.

A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény jelenleg két állandó kiállítással várja a látogatókat. A ’Fejezetek Komló múltjából’ c. helytörténeti kiállítás a város római-, középkori és újkori emlékeit mutatja be, emellett képet ad a komlói lakosság néprajzáról, a régi oktatási hagyományokról, és különös hangsúlyt fektet a helyi szénbányászat történetére is. A ’A Mecsek természeti képe’ c. kiállítás a környék növény- és állatvilágának bemutatása mellett a térség geológiai és őslénytani leletanyagának bemutatására helyezi a hangsúlyt. A komlói szénbányászat során előkerült megannyi paleontológiai és geológiai lelet ilyesformán kitűnően összekapcsolja a helytörténeti és természettudományi gyűjteményt. Az állandó kiállítások mellett további, változatos témájú időszaki kiállításokat is megtekinthetnek az ide látogatók. A múzeum életét leginkább a városban élő nyugdíjas korosztály támogatja tevékenyen (ötletekkel, régi tárgyak ajándékozásával, stb.), emellett jelenleg az óvódás korosztály a leggyakoribb és legaktívabb látogatója intézményünknek.


 

H.T.

 

- oOo -

 

A muzeális gyűjtemény küldetésnyilatkozata:


„Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.”
(Kodály Zoltán)


A muzeális gyűjtemény és a városi könyvtár közös célja, hogy korlátozás nélkül mindenki számára elősegítse Komló város kulturális és történeti hagyományainak, természeti értékeinek megismerését. A könyvtárhoz hasonlóan a muzeális gyűjteménynek is szembe kell néznie a modern kor kihívásaival. Elsődleges küldetése, hogy kulturális és tudományos intézményként Komló és térsége kulturális és természeti kincseit, örökségét összegyűjtse, őrizze, feldolgozza és közzé tegye. Ez irányú munkáját gazdag műtárgy- és dokumentum-gyűjteményére alapozza, tevékenységét az etikai szabályok figyelembevételével a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően végzi.
Kitűzött céljai megvalósítása érdekében:

A muzeális gyűjtemény a természeti, szellemi és anyagi örökség megőrzését elsődleges céljának tekinti, ezáltal megfelelő alapot szolgáltat a kistérség helytörténetének és természeti környezetének sokoldalú vizsgálatához és hagyományainak megőrzéséhez. A helyi társadalmi fejlődés szolgálatában álló nonprofit intézmény a jövőben tudásközpontként kíván működni a városban, ahol a közművelődési, tudományos és múzeumpedagógiai feladatok ellátása során segíti a diákokat és felnőtteket az élethosszig tartó tanulás folyamatában, valamint hozzájáruljon a lokálpatriotizmus erősítéséhez. Munkája során emellett kapcsolatot tart és épít ki a megyei, országos, valamint határon túli intézményekkel és közösségekkel. Az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel minél magasabb színvonalú együttműködésre törekszik.
A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény aktív közösségi térként jelenik meg a város szolgáltatásai között, olyan intézményként, amely – a jogszabályok által meghatározott keretek között – folyamatosan a helyi közösség gyarapításáért dolgozik.

Komló, 2015. szeptember 21.

- oOo -